Modtag rådgivning så du kan give dine ansatte den rette behandling

Dine ansatte er altafgørende for din virksomhed. Det er derfor meget vigtigt, at alle ansatte får den behandling, de fortjener.

De ansattes rettigheder

I forbindelse med ansættelse i alle former for virksomheder følger der forskellige rettigheder med. Disse rettigheder gælder også som forpligtelser, som den ansatte laver over for den pågældende virksomhed. Et gensidigt samarbejde opstår, hvor der skal være retfærdige retningslinjer for begge parter. Der er mange rettigheder, som skal overholdes i forhold til ansættelse af ansatte i virksomheder, og det kan derfor være svært at holde styr på de mange aspekter. Til at håndtere de mange rettigheder og eventuelle overenskomster kan der fås simpel og præcis personalejuridisk rådgivning, så rettighederne står helt klart. Det muligt at få ekstern juridisk hjælp til at opsætte retningslinjerne, hvis der ikke allerede er jurister i virksomheden med viden inden for personalejura.

personaleafdeling

Gør oplysninger lettilgængelige

Et juridisk sprog med paragraffer kan være svære at overskue for personer, som ikke har en juridisk baggrund. For at gøre oplysningerne om rettighederne så let tilgængelige som muligt, kan der udarbejdes en specialtilpasset personalehåndbog til hver enkelt virksomhed. Personalehåndbogen vil indeholde alle rettigheder i et letforståeligt sprog, så der ikke opstår misforståelser. Det er en fordel for både ansatte og virksomheden selv at have denne håndborg, da der altid kan refereres til personalehåndbogen i tilfælde af behov.

Udvikling af virksomhedens ansatte

Præcise retningslinjer i en personalehåndbog sikrer, at de generelle retningslinjer for de ansattes behandling er på plads. Det er dog muligt at give de ansatte endnu bedre behandling gennem eksempelvis medarbejderudvikling, hvilket kan hjælpe nye ansatte såvel som ansatte gennem mange år. Med et introduktionskursus er det muligt at hjælpe nye ansatte godt på vej. Her vil den personalejuridiske rådgivning også hjælpe til med tilrettelæggelse af et grundigt introduktionskursus, så den nyansatte får en god velkomst. Det er dog ikke kun de nyansatte, som bør tilbydes specielle kurser. Det er også muligt at modtage rådgivning om planlægning af karriere samt hjælp til udvikling af nuværende ansatte. Det er vigtigt at skabe gode forudsætninger for alle virksomhedens ansatte, så de ønsker at blive i virksomheden og udføre et ordentligt stykke arbejde. Gennem samtaler og efteruddannelse er det muligt at få rådgivet hver enkelte ansat om muligheder for udvikling i arbejdet. Med dialog om nuværende arbejdsopgaver og mulighed for videreudvikling øges de ansattes tilfredshed. Alle disse forløb kan planlægges gennem den personalejuridiske rådgivning, så alle ansatte får den rette behandling.

Personaleafdelingen ApS
Sct. Peder Stræde 1, 1. sal.
4000 Roskilde
70 23 38 38