Det er ikke just et nemt job at styre en virksomhed korrekt. Mange situationer i virksomhedens hverdag kræver, at man har kendskab til juridiske aspekter. Det er ikke alle, der kan være eksperter i dette, så derfor kan man med fordel hyre en erhvervsadvokat til at håndtere dette.

Erhvervsadvokatens opgaver

Hyrer din virksomhed en dygtig erhvervsadvokat, har de mange opgaver, de er uddannede til at hjælpe dig med. For at sige det kort, så kan en erhvervsadvokat, inden for erhvervsretlige discipliner, give rådgivning i forbindelse med potentielt komplicerede juridiske opgaver. Disse opgaver kan for eksempel være tilladelser, ansættelsesregler, virksomhedsformen og registreringer. Her er det væsentligt, at der ikke brydes regler eller lovgivning, som eventuelt kan være skadeligt for både virksomhedens image og økonomi. Erhvervsadvokaten hjælper altså her med, hvilke papirer og dokumenter, der skal udformes, således at du ikke behøver at stå med ansvaret alene.

Andre områder som erhvervsadvokaten kan hjælpe med er blandt andet:

 • Bestyrelsesarbejde
 • Inkasso
 • Generationsskifte
 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Leasing
 • Kontrakter
 • Retssager og voldgiftssager
 • Iværksætterrådgivning
 • … og mange flere

Der kan hurtigt opstå besvær ved procedurer, standardvilkår ved en ny virksomhed, markedsføring og rettigheder inden for forsikring, arbejde og ansættelse. Her træder erhvervsadvokaten til og forhindrer problemer og eventuelle skadelige retssager.

En stor hjælp for iværksætteren

Som nævnt i et af punkterne ovenfor, kan en erhvervsadvokat samtidig hjælpe iværksætteren med at få startet virksomheden på den rigtige måde. Hyrer du for eksempel en erfaren advokat fra Fredericia, kan du forvente, at arbejdsopgaverne bliver væsentligt lettere at tage fat på. Ved iværksætteri er det vigtigt, at der fra starten af er styr på det juridiske fundament, der ultimativt vil gøre din virksomhed større og stærkere. Uden styr på alle de juridiske aspekter, bliver det nogle virkelig hårde vilkår for dig som iværksætter.

Lad os kigge på nogle eksempler, som erhvervsadvokaten kan hjælpe med. En ny virksomhed har brug for lokaler, og dette klares ved en udformning af en erhvervslejekontrakt. Forhandlingen af denne kan din erhvervsadvokat hjælpe med, da der her skal tages stilling til lejeaftalens vilkår og eventuelle særlige vilkår.

Et andet eksempel er ansættelsesret. Her skal udvikles ansættelseskontrakter til dine nye ansatte, og denne bør udformes tydelig og korrekt fra starten af. Erhvervsadvokaten sikrer her, at I undgår eventuelle konflikter og unødvendige retssager. Opsiger medarbejderen sit job, eller bliver vedkommende fyret, kan erhvervsadvokaten rådgive dig om processen, regler, rettigheder og papirarbejde. Uanset hvilken situation, der kræver rådgivning, vil en erhvervsadvokat uden tvivl lette ansvaret og arbejdspresset.

kaiser Domino Advokatfirma

Kolding

Kokholm 3 b, 1. tv.

6000 Kolding

78 79 90 80

Fredericia

Sønder Voldgade 10, st.

7000 Fredericia

bolighandel

Skødet er det vigtigste dokument i en bolighandel. Derfor er det vigtigt, at der er styr på skødet, når handlen skal afsluttes. Det er ikke alle, der tænker over, hvor vigtigt skødet egentlig er for dine rettigheder som køber af ny bolig, og derfor er der nogen, der enten skriver skødet selv eller overlader det til ejendomsmægleren. Det sidste er en rigtig dårlig idé, for ejendomsmægleren er ikke uvildig, men for det meste betalt af sælger. Du har lov til at skrive skødet selv, men medmindre du selv har helt styr på, hvilke detaljer der skal med i skødet, for at det er gyldigt og kan blive tinglyst, bør du ikke selv stå for udfærdigelsen af skødet. I stedet bør du lade en uvildig juridisk rådgiver eller advokat stå for skødeskrivningen.

Continue reading

Skilsmisse

Det er aldrig nemt at blive skilt. Sårede følelser og skuffede forventninger er næsten altid den bagage, man bringer med sig, når man beslutter sig for at afslutte et ægteskab. Selv når begge parter er fuldstændig enige om at gå fra hinanden og begge er indstillet på civiliseret opførsel og en værdig og respektfuld afslutning på forholdet, både hvad angår det juridiske og det personlige, er det sjældent nemt at blive skilt. Det kan være en svær proces rent følelsesmæssigt, og det kan være endnu sværere at komme ud af et forhold, hvor man har papir på hinanden og samtidig skal udrede de juridiske dele af det afsluttede forhold. Har du været sammen med din ægtefælle i en årrække, vil I ofte have fælles ejendele, da I delt en stor periode af jeres liv med hinanden. Måske har I fra starten haft særeje, men har alligevel været viklet ind i hinandens ejendomsforhold, i og med at I har delt bolig, møbler og måske endda bil. Det er sjældent nemt at dele boet på en måde, der tilfredsstiller begge parter, og det kan være særdeles svært for den enkelte at skulle tage stilling til juridiske spørgsmål på et tidspunkt, hvor man oplever et stort brud i sit personlige liv, uanset om man selv har ønsket dette brud eller ej.Continue reading

Kender du som virksomhedsejer eller leder de danske regler og love inden for arbejdsret? Hvis ikke, bør du gøre det. Arbejds- og ansættelsesretten styrer forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og i dag er lovgivningen så kompleks og reguleret, at det kan være svært at holde styr på hvad man må og ikke må, medmindre man er advokat med speciale i arbejdsret.

Arbejdsretten

Hvornår er arbejdsretten gældende?

Arbejdsretten kan komme på banen i en række spørgsmål omkring forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er uanset om arbejdstageren er ansat som lønmodtager, vikar, konsulent eller løsarbejder. Arbejdsretslige spørgsmål kan gøre sig gældende i flere former. Som regel kan en advokat inden for arbejds- og ansættelsesret hjælpe med følgende:

 • Udfærdige kontrakter
 • Arbejdsmiljø
 • Fravær
 • Udstationering
 • Kollektiv og individuel ansættelsesret
 • Opsigelse
 • Udenlandsk arbejdskraft
 • Tvister

Når det gælder udfærdigelse af ansættelseskontrakter, kan din advokat stå for dette. Kontrakten indeholder spillereglerne for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og derfor er det vigtigt, at den udarbejdes korrekt. Når det gælder arbejdsmiljø, er du som arbejdsgiver forpligtet til at sørge for et forsvarligt arbejdsmiljø for dine ansatte, og her kan det være en god idé at få rådgivning omkring dine juridiske forpligtelser. Dine ansattes fravær er noget, der i høj grad påvirker dig som arbejdsgiver. Her kan en advokat rådgive dig omkring ferielovgivningen såvel som regler for orlov og barsel. Når det gælder udstationering, som ofte kan være nødvendigt i en stadig mere globaliseret verden, er der også visse regler som skal overholdes, som du kan få rådgivning omkring. Opsigelse kan være en udfordring for dig som arbejdsgiver, og også her skal du være sikker på, at du overholder den gældende lovgivning på området. Eksempelvis kan fyring af en medarbejder under barsel have alvorlige konsekvenser i form af retssager, så her er det vigtigt at din advokat kan rådgive dig om regler og risici. Der gælder også særlige regler for udenlandsk arbejdskraft, hvor der kan være specielle hensyn der skal tages. Ydermere kan en advokat bistå dig og din virksomhed i forbindelse med tvister og eventuelle retssager, ligesom vedkommende kan sikre, at en påkrævet og uvildig advokatundersøgelse af virksomheden forgår efter bogen. Alt i alt kan din virksomhed undgå mange ubehagelige situationer ved at hente hjælp fra en arbejdsretslig advokat eller juridisk firma.

Njord
Pilestræde 58
1112 København
Tlf: 33 12 45 22

Som virksomhedsejer vil du ofte stå i en situation, hvor du har brug for juridisk rådgivning og hjælp fra en advokat. En erhvervsadvokat vil ofte kunne træde til som din samarbejdspartner og rådgiver i juridiske spørgsmål, der vedrører virksomheden. Der er mange forskellige områder, hvor du vil have brug for advokatbistand for at sikre, at opgaverne og udfordringerne bliver løst på korrekt vis og både retter sig efter gældende lovgivning og sikrer dine egne og virksomhedens interesser på bedste vis. Eksempelvis hvis du har en lille eller mellemstorvirksomhed og skal ansætte nye medarbejdere. Her kan en erhvervsadvokat hjælpe med at udfærdige kontrakter og ansættelsesbeviser, som overholder gældende lovgivning – det er nemlig vigtigt, at alle lovmæssige krav til ansættelsesbeviser bliver overholdt, og det kan en advokat sikre for dig. Især kan det være gavnligt at benytte en erhvervsadvokat til at udfærdige kontrakt til en ny direktør eller leder i firmaet, ligesom du kan få hjælp af en advokat til samarbejdsaftaler. En advokat kan både udfærdige kontrakterne for dig eller tjekke dem igennem efter du selv har lavet dem.

Erhvervsadvokat

Få hjælp til selskabsstiftelse og virksomhedsoverdragelse

Står du for at stifte et nyt selskab, kan du bruge en advokat til at hjælpe med selskabsstiftelse, omdannelse af selskaber samt spaltning og fusioner af din virksomhed. Virksomhedsoverdragelse, især i forbindelse med generationsskifte, kræver ofte indgående juridisk rådgivning for at komme på plads. Det er uanset om du står over for at gå på pension og gerne vil overdrage virksomheden til et nært familiemedlem, om du har udset en medarbejder, der skal overtage ledelsen af virksomheden eller om det drejer sig om salg til en tredjepart. Når det gælder generationsskifte, er det ofte en balance mellem at sikre virksomhedens fortsatte levedygtighed og behovet for at sikre dig selv økonomisk. For mange kan virksomhedsoverdragelse være en svær proces, og måske hører du til gruppen, der helst vil udskyde pensionen længst muligt, fordi generationsskifte føles som en usikker overgang. Ofte kan en advokat yde indgående rådgivning og hjælpe dig med at planlægge skiftet, så det foregår gradvist og på en måde, der skaber tryghed både for dig og for de ansatte såvel som for den nye, kommende ejer. En advokat kan hjælpe dig med at beslutte, hvad den bedste fremgangsmåde for afhændelse eller generationsskifte i din virksomhed vil være, om du ønsker at afgive al kontrol på sigt eller stadig bevare en aktiemajoritet og dermed kontrol over dit firma, selvom du ikke længere står for den daglige ledelse. Der findes mange dygtige erhvervsadvokater i København, og søger du advokatrådgivning til din virksomhed i Farum eller Værløse, kan Furesøadvokaterne anbefales som et advokatfirma med stor erfaring inden for erhvervsjura.

Søren Sørensen
Advokatanpartsselskab
Rådhustorvet 3 2
3520 Farum
Tlf: 23 25 52 96