Kender du som virksomhedsejer eller leder de danske regler og love inden for arbejdsret? Hvis ikke, bør du gøre det. Arbejds- og ansættelsesretten styrer forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og i dag er lovgivningen så kompleks og reguleret, at det kan være svært at holde styr på hvad man må og ikke må, medmindre man er advokat med speciale i arbejdsret.

Arbejdsretten

Hvornår er arbejdsretten gældende?

Arbejdsretten kan komme på banen i en række spørgsmål omkring forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er uanset om arbejdstageren er ansat som lønmodtager, vikar, konsulent eller løsarbejder. Arbejdsretslige spørgsmål kan gøre sig gældende i flere former. Som regel kan en advokat inden for arbejds- og ansættelsesret hjælpe med følgende:

  • Udfærdige kontrakter
  • Arbejdsmiljø
  • Fravær
  • Udstationering
  • Kollektiv og individuel ansættelsesret
  • Opsigelse
  • Udenlandsk arbejdskraft
  • Tvister

Når det gælder udfærdigelse af ansættelseskontrakter, kan din advokat stå for dette. Kontrakten indeholder spillereglerne for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og derfor er det vigtigt, at den udarbejdes korrekt. Når det gælder arbejdsmiljø, er du som arbejdsgiver forpligtet til at sørge for et forsvarligt arbejdsmiljø for dine ansatte, og her kan det være en god idé at få rådgivning omkring dine juridiske forpligtelser. Dine ansattes fravær er noget, der i høj grad påvirker dig som arbejdsgiver. Her kan en advokat rådgive dig omkring ferielovgivningen såvel som regler for orlov og barsel. Når det gælder udstationering, som ofte kan være nødvendigt i en stadig mere globaliseret verden, er der også visse regler som skal overholdes, som du kan få rådgivning omkring. Opsigelse kan være en udfordring for dig som arbejdsgiver, og også her skal du være sikker på, at du overholder den gældende lovgivning på området. Eksempelvis kan fyring af en medarbejder under barsel have alvorlige konsekvenser i form af retssager, så her er det vigtigt at din advokat kan rådgive dig om regler og risici. Der gælder også særlige regler for udenlandsk arbejdskraft, hvor der kan være specielle hensyn der skal tages. Ydermere kan en advokat bistå dig og din virksomhed i forbindelse med tvister og eventuelle retssager, ligesom vedkommende kan sikre, at en påkrævet og uvildig advokatundersøgelse af virksomheden forgår efter bogen. Alt i alt kan din virksomhed undgå mange ubehagelige situationer ved at hente hjælp fra en arbejdsretslig advokat eller juridisk firma.

Njord
Pilestræde 58
1112 København
Tlf: 33 12 45 22