Det kan være en spændende tid for nogle personer, når sneen begynder at falde, mens det for andre er en byrde at skulle rydde sine arealer for sne tidligt om morgenen. Hvis man ejer en virksomhed eller institution, er det yderst vigtigt, at arealerne er snefrie og dermed sikre at færdes på, når kunder og børn ankommer.

Virksomheder har ansvar for kunders sikkerhed

Den største udfordring ved snerydning af både store og mindre arealer i forbindelse med både privat og offentlig virksomhed er, at sneen falder løbende. Det er svært at afgøre præcis hvor meget, der kommer og ikke mindst at spå om hvor mange gange på én dag arealet skal ryddes, så det er sikkert at færdes på.

Da en almindelig virksomhed ofte ikke har ansatte, der har kontrakt til at tage sig af snerydning, er det en god idé at få en aftale med et firma, der tilbyder professionel snerydning. Den professionelle snerydning er hurtig og effektiv, og der gives ofte en garanti på kvaliteten af det arbejde, der er udført. Det er nødvendigt at få en aftale med et firma, der har de rigtige værktøjer til netop den type udendørsarealer, som virksomheden råder over.

Derfor skal virksomheder få en aftale om professionel snerydning

Ofte findes der snerydningsservices, der er specialiseret i rydning af arealer for virksomheder, da det kræver en bestemt omhyggelighed at levere snerydning. Rydningen skal minimere risikoen for glatføre, hvilket er særligt vigtigt, når mange mennesker færdes på arealet til fods, på cykel og i bil. Det forventes, at sådanne områder er sikre at færdes på, så eventuelle uheld, der måtte opstå pga. is eller sne, kan føre til erstatningssager.

Sådan rydder de professionelle sne

De fleste professionelle sneryddere har værktøj til enhver type areal. På store arealer som parkeringspladser og indkørsler anvendes en plov, der skubber sneen til side samtidig med, at der saltes på det ryddede område for at undgå dannelse af is. På mindre arealer kan det være nødvendigt at rydde ved håndkraft eller ved hjælp af en mindre maskine – her saltes der også efterfølgende.

Der findes snerydningsservices over hele Danmark, så det skulle være muligt at få ryddet sine arealer til tiden, hvis man allerede nu går ud og laver en aftale med en af de lokale eller regionale sneryddere. Det kan sagtens betale sig at planlægge fremad mod vinteren, så man ikke ender i en uheldig situation den dag, hvor sneen falder – hvad enten det bliver i oktober eller først i februar.

Snevagten A/S

Bjerringbrovej 46

2610 Rødovre

3871 1700

Snevejret og snerydning

Alle danskere har med stor sandsynlighed vinterjakker, huer og hansker liggende klar i et skab, så de er forberedt på vinterens første kulde og sne. Alle danskere er dog ikke lige så forberedte til at fjerne denne sne, og endnu færre danskere er klar over, at de rent faktisk har et ansvar som borger for at fjerne sneen på deres egen grund.

Regler for snerydning

Staten og din kommune sørger for snerydning af alle offentlige områder, men du har selv ansvar for at rydde din grund, hvor andre muligvis færdes. Det omhandler eksempelvis din indkørsel, hvor din postmand skal kunne komme sikkert til postkassen, og din havegang, hvor din skraldemand skal komme frem og tilbage uden at glide på vejen. I tidsrummet fra 07.00 til 22.00 alle dage, med undtagelse af søndag fra 08.00 til 22.00, har du som grundejer pligt til at sikre, at din grund er sikker at bevæge sig på. I tilfælde af manglende snerydning og et uheldigt fald på isen er det dig, som bliver anset som ansvarlig for dette og skal betale omkostningerne heraf. Disse regler er gældende for grundejere af private grunde såvel som grundejere af erhvervsmæssige grunde.

Sådan bliver du klar til snevejret

Det er vigtigt, at du har indkøbt de nødvendige redskaber til at bekæmpe sneen, så du kan overholde de gældende regler for snerydning. Som privatperson skal du typisk have en skovl eller lignende til at fjerne de store bunker af sne, og indkøb af grus og vejsalt er også nødvendigt for at mindske glatheden og få smeltet isen væk. Her bør du dog ikke overforbruge grus og især ikke vejsalt, da saltet påvirker din grund på negativ vis. Saltet ødelægger eksempelvis fliser og beton, men endnu værre står det til i forhold til din jord, træer og planter, da saltet vil udtørre jorden. Saltet kan også give konsekvenser for dine kæledyr, hvis de går på det saltede område samt få din bil og andre genstande til at ruste grundet saltets rustfremkaldende effekt. Kort sagt skal du salte med mådehold, ellers kan du i stedet med stor fordel vælge mere miljørigtige metoder for en lille merpris.

Få hjælp til korrekt snerydning

Der er nye produkter inden for snerydning, som er mere miljøvenlige at benytte. Dem kan du høre mere om ved at kontakte en forhandler af produkter til snerydning, hvor du kan få rådgivning om, hvordan du rydder din grund for sne på miljømæssig vis. I tilfælde af behov for snerydning af større områder kan du også vælge at købe dig til professionel snerydning fra Århus eller anden nærmeste by med en snerydder. Så overlader du ansvaret fuldstændigt til din nye snerydder, som vil sørge for at reglerne for snerydning er overholdt samtidigt med, at sneen bliver fjernet på en miljørigtig måde.

Sneuniverset
Bjerringbrovej 46
2610 Rødovre
38 71 17 00

 

Sne kan være hyggeligt og bringe sjove stunder med sig. Desværre betyder snevejr også glatte fortove og ufremkommelige veje – og ekstra, manuelt arbejde til grundejerne. Som grundejer har du nemlig pligt til at sørge for, at arealer på din grund, som grænser op til offentligt vej, er ryddet for sne og is mellem klokken 7 om morgenen og klokken 22 om aftenen.

Det kan dog være en besværlig omgang at komme snemasserne til livs – især hvis sneen daler hele dagen. Derfor kan det også være en fordel at have et par gode råd med på vejen, til næste gang du have sneskovlen og vejsaltet frem. Vi har samlet en håndfuld tips, som måske kan hjælpe dig til en mere effektiv snerydning.

Professionel snerydning

Få ryddet sneen med det samme

Det er god idé at fjerne sneen så hurtigt som muligt, når den er faldet. Hvis den får lov at ligge længe, vil den efterhånden blive trampet ned til en fast, kompakt masse af fodgængere, og hjulene fra barnevogne og cykler vil efterlade isspor, som kan være besværlige og energikrævende at fjerne.

Du kan eventuelt smøre en smule olie på sneskraberen eller skovlen, så undgår du, at sneen klæber til bladet. Overvej desuden at bruge en almindelig skovl frem for en sneskraber, hvis der ligger meget sne. Sneskraberen vil nemlig blot skubbe sneen til side i høje bunker, mens skovlen gør det muligt at få fjernet sneen helt.

Vælg de rette midler mod glatføre

Når den værste sne er fjernet, er det tid til at gøre fortovet skridsikkert. Til det kan du enten vælge vejsalt eller grus. Grus vil være en fordel, hvis der ligger hård sne på fortovet – eksempelvis hvis du ikke har fået ryddet i tide. Hvis der til gengæld ligger is, skal du have vejsaltet frem. Det kan i øvrigt være en god idé at holde øje med vejrudsigten om vinteren, så du kan sprede salt eller grus, før det begynder at sne. Hvis du vil undgå besværet med is- og snerydning, kan du med fordel indgå en serviceaftale med en virksomhed, der tilbyder snerydning i Roskilde om omegn.

Pas på planterne

Tunge snemasser på planter og træer kan være en stor belastning for grenene. Derfor er det en god idé at bruge en kost til at fjerne sne fra grenene, så de ikke knækker. Start nedefra, så sneen fra de øverste grene ikke falder ned og knækker de lavtsiddende grene. Hvis du vil være sikker på en grundig snerydning, kan du eventuelt kontakte et firma, som udfører snerydning nær Næstved.

Snevagten A/S
Bjerringbrovej 46
2610 Rødovre
Tlf: 3871 1700