Snevejret og snerydning

Alle danskere har med stor sandsynlighed vinterjakker, huer og hansker liggende klar i et skab, så de er forberedt på vinterens første kulde og sne. Alle danskere er dog ikke lige så forberedte til at fjerne denne sne, og endnu færre danskere er klar over, at de rent faktisk har et ansvar som borger for at fjerne sneen på deres egen grund.

Regler for snerydning

Staten og din kommune sørger for snerydning af alle offentlige områder, men du har selv ansvar for at rydde din grund, hvor andre muligvis færdes. Det omhandler eksempelvis din indkørsel, hvor din postmand skal kunne komme sikkert til postkassen, og din havegang, hvor din skraldemand skal komme frem og tilbage uden at glide på vejen. I tidsrummet fra 07.00 til 22.00 alle dage, med undtagelse af søndag fra 08.00 til 22.00, har du som grundejer pligt til at sikre, at din grund er sikker at bevæge sig på. I tilfælde af manglende snerydning og et uheldigt fald på isen er det dig, som bliver anset som ansvarlig for dette og skal betale omkostningerne heraf. Disse regler er gældende for grundejere af private grunde såvel som grundejere af erhvervsmæssige grunde.

Sådan bliver du klar til snevejret

Det er vigtigt, at du har indkøbt de nødvendige redskaber til at bekæmpe sneen, så du kan overholde de gældende regler for snerydning. Som privatperson skal du typisk have en skovl eller lignende til at fjerne de store bunker af sne, og indkøb af grus og vejsalt er også nødvendigt for at mindske glatheden og få smeltet isen væk. Her bør du dog ikke overforbruge grus og især ikke vejsalt, da saltet påvirker din grund på negativ vis. Saltet ødelægger eksempelvis fliser og beton, men endnu værre står det til i forhold til din jord, træer og planter, da saltet vil udtørre jorden. Saltet kan også give konsekvenser for dine kæledyr, hvis de går på det saltede område samt få din bil og andre genstande til at ruste grundet saltets rustfremkaldende effekt. Kort sagt skal du salte med mådehold, ellers kan du i stedet med stor fordel vælge mere miljørigtige metoder for en lille merpris.

Få hjælp til korrekt snerydning

Der er nye produkter inden for snerydning, som er mere miljøvenlige at benytte. Dem kan du høre mere om ved at kontakte en forhandler af produkter til snerydning, hvor du kan få rådgivning om, hvordan du rydder din grund for sne på miljømæssig vis. I tilfælde af behov for snerydning af større områder kan du også vælge at købe dig til professionel snerydning fra Århus eller anden nærmeste by med en snerydder. Så overlader du ansvaret fuldstændigt til din nye snerydder, som vil sørge for at reglerne for snerydning er overholdt samtidigt med, at sneen bliver fjernet på en miljørigtig måde.

Sneuniverset
Bjerringbrovej 46
2610 Rødovre
38 71 17 00